De Nationale ombudsman heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van burgers met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ombudsman ‘Ik maak mij zorgen over hoge eisen die veel gemeenten stellen aan hulpzoekers; over het beperkte aanbod van schuldhulp, over de financiële expertise van de Sociale (wijk-)teams en over het uitblijven van het moratorium.’ Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Wat kunnen burgers doen als zij niet in aanmerking komen voor de schuldhulpverlening?
  • In hoeverre wordt hun een alternatief geboden?
  • Hoe lang duurt het voordat iemand toegang krijgt tot een traject?
  • Welke ondersteuning krijgen burgers daadwerkelijk?
  • En wat als het traject voortijdig wordt beëindigd?

Zie voor meer informatie over het onderzoek van de Nationale ombudsman: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2016/schuldhulpverlening-moet-beter-aansluiten-op-hulpvraag-burger

De op 1 juli 2012 in werking getreden Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) heeft als doel de zorgplicht van gemeenten voor de schuldhulpverlening expliciet vast te leggen. Gemeenten kregen daarmee de wettelijke taak om een toegankelijke en integrale schuldhulpverlening voor hun inwoners te organiseren. Inwoners van een gemeente hebben voortaan recht op schuldhulpverlening, als zij voldoen aan de eisen die de gemeente stelt. Nu, bijna vier jaar na invoering, gaat staatssecretaris Klijnsma deze wet evalueren. Het onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2016 afgerond.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/27/kamerbrief-met-kabinetsreactie-evaluatie-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening