Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat gemeenten verplicht mensen met een arbeidsbeperking aan een zogeheten beschutte werkplek moeten helpen.

Klijnsma doet dat nadat uit onderzoek van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, naar voren kwam dat gemeenten zeer terughoudend zijn op dit gebied. Een kwart van de gemeenten heeft geen beschut werk. Gemeenten kregen geld om dit jaar 3200 mensen aan werk te helpen, maar volgens het SZW-rapport zijn maar 115 plekken gerealiseerd. Een zorgelijk beeld, vindt de bewindsvrouw.

Het Rijk plaatst gemeenten voor een duivels dilemma, waarschuwt de vereniging van leidinggevenden Divosa die zich bezighoudt met integratie en schuldhulpverlening. ‘De keuze om beschut werk verplicht te stellen heeft grote gevolgen voor wie is aangewezen op gemeentelijke ondersteuning. Belangrijkste zorg van gemeenten is dat de structurele financiering voor beschut werk nu niet toereikend is.’ Divosa adviseert de Kamer af te zien van wettelijke verankering en anders voldoende budget ter beschikking te stellen.

‘Gemeenten lopen in het algemeen aan tegen te strenge UWV-keuringen waardoor kwetsbare mensen worden afgewezen voor de beschutte werkplek die zij zo hard nodig hebben’, reageert Arjan Vliegenthart, voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Er is volgens Vliegenthart bovendien op de lange termijn geen geld voor de werkplekken.

De Sociaal-Economische Raad (SER) signaleerde onlangs ook al dat gemeenten nog veel te weinig doen om mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers en werknemers stelden vast dat met name in Oost Groningen de door de provincie opgelegde afbouw van de sociale werkplaatsen waar mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking voorheen terecht konden, sneller gaat dan het opzetten van alternatieven.

 

bron : Binnenlands Bestuur