Op 12 juni 2018 is bijgaand protocol gepubliceerd. Het is een nogal lang en deels technisch verhaal over wanneer huisbezoeken in het kader van de “Sociale Zekerheid” wel of niet zijn toegestaan, wanneer deze onaangekondigd mogen plaatsvinden, welke gedragscode de gemeente hanteert en wat er met de uitkomsten gebeurt.

De Cliëntenraad wil graag weten wat uw ervaringen zijn met huisbezoeken. Dat geldt uiteraard voor mensen uit de stad, maar ook ervaringen mensen uit Ten Boer en Haren – die samen met Groningen vanaf 1 januari 2019 één gemeente vormen –  zijn welkom.