Op 25 juli 2017 heeft de gemeenteraad ons bericht over de Stand van zaken van de Monitor Sociaal Domein, en het verdere proces in 2017.  Meer informatie kunt u vinden in het document dat via de volgende link te bekijken is:  Stand van zaken Monitor Sociaal Domein