Van rtvnoord.nl van 30 oktober 2019

Vijfduizend extra banen tussen 2020 en 2022. Dat is het doel van wethouder Paul de Rook (D66). Ambitieus, want die banen moeten wel ingevuld worden. Nu al is het voor werkgevers lastig om mensen te vinden voor hun openstaande vacatures.

‘Het is een stevige ambitie’, zegt De Rook. ‘We laten er vooral mee zien dat we blijven inzetten op groei. Maar het wordt inderdaad moeilijk, want het wordt lastiger om mensen te vinden voor de banen die er zijn.’

‘Veel sectoren waar het wel lukt’

Toch is de doelstelling volgens de wethouder behalve ambitieus ook realistisch. ‘Want er zijn ook nog steeds veel sectoren waar het wel lukt en de groei wel doorgaat.’

De gemeente heeft een budget van een miljoen euro om mee te helpen de banen te realiseren. ‘Al hebben we natuurlijk geen knop om in één keer vijfduizend banen te laten ontstaan.’

Vijf speerpunten

Met het bedrag van een miljoen euro wil De Rook inzetten op een aantal speerpunten. Hij verwacht dat er de komende tijd vooral banen ontstaan in de creatieve industrie, de gezondheids- en digitale economie en de energietransitie.

‘Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn en daar is veel werk voor nodig. Samen met onderwijsinstellingen investeren we in scholingsprogramma’s, zodat mensen het werk dat moet gebeuren ook kunnen doen.’

Waterstof

De gemeente beraadt zich bovendien op haar rol in de energievoorziening in Noordwest-Europa. ‘Bijvoorbeeld op het gebied van waterstof. Als je daar succesvol in bent, geeft dat economische kansen.’