Van nu.nl van 12 februari 2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete van 415.000 euro opgelegd aan incassobureau Credit Invest. Het bureau, ook bekend onder de naam De Nederlandse Incassocentrale, heeft consumenten onder druk gezet om ongeldige rekeningen te betalen.

Het ging vaak om rekeningen van ongewenste abonnementen, zoals op kortingsdiensten. Als consumenten weigerden te betalen of om opheldering vroegen over hun rekening, bleef Credit Invest hardnekkig aandringen om de rekening te voldoen.

Het incassobureau dreigde met gerechtelijke procedures en hoge incasso- en proceskosten. Consumenten voelden zich daardoor vaak gedwongen de onterechte vorderingen toch te betalen.

Credit Invest gaat ook schuil achter de namen Credit Pay, MKBusiness en Stichting Derdengelden Incasso Service. Het bedrijf  heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit.

Het Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar Credit Invest. De ACM heeft gegevens uit haar onderzoek met het OM gedeeld.

Toezegging

Een ander bureau, Intrum Justitia, heeft beloofd consumenten niet onder druk te zetten om hun rekening te betalen door te dreigen met bevoegdheden die zij niet heeft. Daarnaast heeft het bedrijf toegezegd consumenten uitvoerig te informeren over de rekening en maatwerk te zullen leveren.

Als Intrum Justitia zich niet aan de afspraken houdt, kan de ACM een boete opleggen.