Naar nul huisuitzettingen. Zo doe je dat!

Naar nul huisuitzettingen. Zo doe je dat! 30 maart 2022  Movisie   Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstand is de afgelopen jaren sterk gedaald; van ruim 8000 huisuitzettingen in 2016 naar ongeveer 3000 in 2020. Het voorkomen van huisuitzettingen wegens...

Lees meer

Uitbetaling eenmalige energietoeslag uitkeringsgerechtigden

Op 10 december 2021 heeft het kabinet aangekondigd huishoudens met lagere inkomens extra te willen compenseren voor de stijgende energieprijzen. Naast de € 400,- korting via een verlaging van de energiebelasting komen huishoudens met inkomens op of rondom het sociaal...

Lees meer

Hulpvrager moet schuldpauzeknop kunnen indrukken

‘’ Een dergelijke pauzeknop biedt rust, maar levert schuldeisers ook meer op, verwacht schuldhulpvereniging NVVK. Adriaan de Jonge 07 april 2022 Binnenlands Bestuur Iedereen die schulden heeft en bij de gemeente om hulp vraagt, moet een zogenaamde 'schuldpauzeknop' in...

Lees meer

Gemeente mag het ontslag van een bewindvoerder niet eisen

De gemeente Groningen mag niet van inwoners die onder beschermingsbewind zijn gesteld vragen dat zij – tegen hun zin – de kantonrechter verzoeken om ontslag van hun bewindvoerder. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep vandaag bepaald in drie uitspraken. lees verder op...

Lees meer

Studiekosten vergoeding

Sinds 1 jan. 2022 kunnen studiekosten niet meer van de belasting worden afgetrokken. Dit kan een aanzienlijke lastenverzwaring betekenen. Om hieraan  tegemoet te komen, is een nieuwe is een nieuwe regeling gekomen waar € 1.000,-- beschikbaar wordt gesteld. Lees meer...

Lees meer

Bijstandsuitkering en giften

Regels bijstandsuitkering Geef giften altijd door Giften moet u altijd aan ons doorgeven. Het maakt daarbij niet uit of het om een eenmalige gift gaat of om gift die u regelmatig krijgt. Een gift wordt ook wel eens een schenking genoemd. Geef een gift/schenking aan...

Lees meer

Energie-armoede

Geachte leden van de Cliëntenraad, In uw brief van 3 februari jl. vraagt u aandacht voor de problematiek van de energiearmoede. U verwijst hierbij naar de gemeente Utrecht waar een speciaal telefoonnummer in het leven is geroepen voor mensen die te maken krijgen met...

Lees meer

Wetsvoorstel: minder streng terugvorderen in de bijstand

Zes Tweede Kamer-fracties willen gemeenten meer ruimte geven om af te wijken van terugvorderingen in de bijstand. Daarvoor dienen de partijen, die samen op zeven zetels na een Kamermeerderheid hebben, vandaag een wetsvoorstel in. Minister Carola Schouten...

Lees meer