Energietoeslag voor energieprijzen

Energietoeslag voor energieprijzen Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig extra geld krijgen (energietoeslag). Dit door de stijgende energieprijzen. Deze energietoeslag is € 1300. Op deze webpagina leest u hoe u een aanvraag kunt doen...

Lees meer

Gemeente mag het ontslag van een bewindvoerder niet eisen

De gemeente Groningen mag niet van inwoners die onder beschermingsbewind zijn gesteld vragen dat zij – tegen hun zin – de kantonrechter verzoeken om ontslag van hun bewindvoerder. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep vandaag bepaald in drie uitspraken. lees verder op...

Lees meer

Studiekosten vergoeding

Sinds 1 jan. 2022 kunnen studiekosten niet meer van de belasting worden afgetrokken. Dit kan een aanzienlijke lastenverzwaring betekenen. Om hieraan  tegemoet te komen, is een nieuwe is een nieuwe regeling gekomen waar € 1.000,-- beschikbaar wordt gesteld. Lees meer...

Lees meer

Bijstandsuitkering en giften

Regels bijstandsuitkering Geef giften altijd door Giften moet u altijd aan ons doorgeven. Het maakt daarbij niet uit of het om een eenmalige gift gaat of om gift die u regelmatig krijgt. Een gift wordt ook wel eens een schenking genoemd. Geef een gift/schenking aan...

Lees meer

Energie-armoede

Geachte leden van de Cliëntenraad, In uw brief van 3 februari jl. vraagt u aandacht voor de problematiek van de energiearmoede. U verwijst hierbij naar de gemeente Utrecht waar een speciaal telefoonnummer in het leven is geroepen voor mensen die te maken krijgen met...

Lees meer

Wetsvoorstel: minder streng terugvorderen in de bijstand

Zes Tweede Kamer-fracties willen gemeenten meer ruimte geven om af te wijken van terugvorderingen in de bijstand. Daarvoor dienen de partijen, die samen op zeven zetels na een Kamermeerderheid hebben, vandaag een wetsvoorstel in. Minister Carola Schouten...

Lees meer

(On-)gevraagde adviezen 2021

CRA 2021-01 Ongevraagd: 01-03-2021 Onderwerp: Advies over de inzet van armoedemiddelen 2020/2021   CRA 2021-02 Ongevraagd: 08-03-2021 Onderwerp: Advies over de uitvoering van “giften in de bijstand” in de gemeente Groningen   CRA 2021-03 Ongevraagd:...

Lees meer