Een van de laatste daden van staatssecretaris Klijnsma uit het vorige kabinet, was het uitbrengen van een Kamerbrief over Flextensie. In deze brief  worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek dat ze naar dit instrument heeft laten doen. Naast voor- en nadelen wordt ook ingegaan op gevaren en worden kanttekeningen gemaakt, met name rond een kwestie als ‘verdringing’. Veel van haar kanttekeningen sluiten naadloos aan bij de opmerkingen die de Cliëntenraad ook heeft gemaakt (zie Deel 1 en 2).

kamerbrief-onderzoeksrapport-werken-met-flextensie