Het aantal bijstandsgerechtigden stijgt in 2016 voor het achtste jaar op rij, maar dat komt vooral door statushouders. Dat blijkt uit jaarcijfers van het CBS. De bijstandsdichtheid in grote steden is halverwege 2016 het grootst in Rotterdam en Leeuwarden.

Eind december 2016 waren er 467 duizend bijstandsgerechtigden, waarmee het totaal aantal bijstandsgerechtigden in 2016 toenam met 18 duizend personen.

Sinds 2009 zijn er 163 duizend bijstandsgerechtigden bijgekomen. Het aantal ouderen (45+) en jongeren (27-) in de bijstand nam vorig jaar ook toe met respectievelijk 10 duizend en 7 duizend. Het CBS zoomt ook in op bijstandsdichtheid in gemeenten. De meest recente cijfers gaan over eind juni 2016 toen Nederland gemiddeld 41 bijstandsgerechtigden per duizend inwoners telde. Voor gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners is de bijstandsdichtheid gemiddeld 58. Deze is het grootst in Rotterdam (96) en Leeuwarden (82). Den Haag en Arnhem (beiden 77) volgen.

Een grote bijstandsdichtheid kan volgens het CBS duiden op een mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod.

Rotterdam klopte zich vorige week nog op de borst met zijn bijstandsaanpak die ten opzichte van het gemiddelde van de drie andere G4-gemeenten succesvoller blijkt. Maar qua bijstandsdichtheid blijft de havenstad met 96 dus ook koploper. Amsterdam scoort hierop 69 en G4-stad Utrecht 45. Ter vergelijking: in 2014 stond Rotterdam nog op 51 bijstandsgerechtigden per duizend inwoners. CBS-onderzoeker Floris Jansen wijst erop dat Rotterdam een hoger niveau bijstandsontvangers heeft en dat probleem hardnekkig is. ‘Al weet Rotterdam de bijstandsgroei wel het meest te beteugelen. In Utrecht en zeker in Den Haag groeit dat aantal sinds 2013 sneller.’ Westland en Haarlemmermeer hebben van de 100 duizend-plusgemeenten naar verhouding de minste bijstandsontvangers per duizend inwoners, respectievelijk 20 en 21.

Zie voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/09/aantal-mensen-dat-bijstand-ontvangt-blijft-stijgen