Via RTVNoord vernamen wij dat Mirjam Kuin directeur wordt van de Stichting WIJ Groningen. Ze begint op 1 juli 2017

Onder WIJ Groningen, wat vanaf januari 2018 zelfstandig operationeel moet zijn, vallen de 11 WIJ-teams in Groningen, die verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning voor alle Stadjers in verschillende wijken.

De inmiddels 54-jarige Kuin was, voor ze werd benoemd in deze functie, directeur werkleerbedrijven van werkvoorzieningsschap Alescon in Assen.

WIJ-Groningen heeft sinds 1 juli 2017 een nieuwe directeur