Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

De Cliëntenraad Werk & Inkomen van de Gemeente Groningen

nodigt je uit om te solliciteren als

LID van de CLIËNTENRAAD

Wat doen wij:

De Cliëntenraad Groningen komt op voor de meer dan 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Onze taak is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het College van Burgemeester en Wethouders op het terrein van:

 • Werk
 • Inkomen
 • Maatschappelijke Participatie
 • Minimabeleid
 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening

He gaat dus vooral om de positie en de bejegening van de mensen die op of onder de grens leven van 120% van de bijstandsuitkering.

Wie zijn wij:

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 6 mensen (op een maximum van 14 leden) en een onafhankelijk voorzitter. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Wij vinden het belangrijk dat mensen meedenken en meepraten over hun positie met de mensen die in de gemeente de beslissingen nemen. Wij gaan niet over individuele klachten.

Wat vragen we:

 • Woonachtig zijn in de gemeente Groningen
 • Zelf te maken hebben met de Participatiewet en/of met een inkomen van op of onder de 120% van het bijstandsinkomen
 • Mee willen denken en praten over het geven van adviezen
 • In staat om gemeentelijke stukken te lezen en te begrijpen
 • Bereidheid en enthousiasme om met anderen samen te werken in de Cliëntenraad
 • In staat zijn om op te komen voor de belangen van de mensen uit de doelgroep
 • Inzet van ongeveer 8 tot 10 uur per week
 • Aanwezig zijn op vergaderingen (meestal op woensdagochtend)
 • Om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie

Wat bieden we:

 • Trainingen op maat, zoals een schrijfcursus om adviezen te kunnen schrijven
 • Individuele begeleiding door de voorzitter
 • Vergoeding

Voor meer informatie kun je terecht bij Els Bonnema, ambtelijk secretaris, Tel: 06-21878538 of via info@clientenraadgroningen.nl

Je kunt je brief met motivatie mailen naar info@clientenraadgroningen.nl

(28 mei 2021)

Er zijn weer een aantal interessante nieuwsberichten geplaatst.

(18 mei 2021)

 

 

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Lokaal nieuws

OOG zoekt ervaringen met uitkeringen en toeslagen

OOG doet onderzoek naar armoede in Groningen. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. We willen weten hoe Groningers het ervaren als ze een toeslag of uitkering aanvragen en het proces daarna. Met de vragenlijst proberen we beter...

Landelijk nieuws

Rechter gelast meer inzicht in participatiebanen

De rechter heeft bevolen dat participatiebedrijf WerkSaam Westfriesland de FNV voor half oktober alsnog de al in 2018 opgevraagde stukken over ‘werken zonder loon’ moet overhandigen. De FNV vroeg die informatie op met een beroep...

Cliëntenraad