Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 20.000 inwoners van de gemeente Groningen op het terrein van:
       – Armoedebeleid
       – Inkomensbeleid
       – Maatschappelijke participatie
       – Minimabeleid
       – Schuldhulpverlening
       – Werk
Veel instellingen hebben een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel ‘Werk en Inkomen’ als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie ‘Werk en Inkomen’.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet en regelgeving aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad.
De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten.
Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties, maar uiteraard ook met de bewoners uit ons werkveld. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie Contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws-)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten erin, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons)