Wij zijn voornemens om de inwoners meerdere malen te benaderen via brieven:

 • De eerste brief met de mededeling dat we zijn gestopt is inmiddels verzonden
 • September: brief met uitleg over de hulp die men kan krijgen bij het vinden van een passende zorgverzekering
 • Oktober: herhaling van brief september.

 

Dit doen wij in afstemming met Menzis, zodat er niet teveel informatie naar de inwoners gaat, wat verwarring kan veroorzaken.

 

Aanmelding voor ondersteuning bij het vinden van een passende zorgverzekering kan via:

 • Telefoonnummer,
 • Website,
 • Antwoordkaart met terugbelverzoek (bijgevoegd bij de brief)

 

Daarnaast hebben we een partner gevonden die zowel met fysieke afspraken op locatie als met een online vergelijkingstool de inwoners kan ondersteunen richting de passende zorgverzekering. Dit wordt gedaan door geschoolde consulenten die ervaring hebben op dit gebied.

 

De online tool omvat het volgende:

 • In de tool zit een breed landelijk aanbod zorgverzekeringen die afgesloten kunnen worden.
 • De Online tool is speciaal ontwikkeld voor inwoners en is volledig anoniem in te vullen. Alleen de noodzakelijke gegevens worden uitgevraagd.
 • Door middel van een eenvoudige vragenstructuur worden gebruikers geholpen passende dekking te kiezen.
 • De passende dekking is gericht op passend verzekeren en daarbinnen ook op risicoreductie voor de inwoner en kan betekenen dat er minder, maar soms ook meer dekking geadviseerd wordt dan de huidige polis.
 • Gebruikers krijgen vervolgens een overzicht van de best passende verzekeringen en kunnen deze vergelijken met hun huidige polis.
 • Indien gewenst kan direct een verzekering worden afgesloten door het invullen van de daarvoor (door de zorgverzekeraar gevraagde) aanvullende noodzakelijke gegevens.
 • De consulent is in haar zorgverzekeringsadvies altijd volledig onafhankelijk: er is geen enkel belang of er wel of niet wordt overgestapt en zo ja, welke polis wordt gekozen. Ze ontvangen op geen enkele manier een vergoeding voor deze dienstverlening of voortvloeiend uit deze dienstverlening anders dan de vergoeding vanuit de gemeente.
 • Vanuit de online tool zijn er 3 ondersteuningsmogelijkheden: chat, telefoon en doorverwijzing naar lokale ondersteuning / spreekuur.
 • De online tool kan op een gewenste website geplaatst worden. Zoals op de website van de gemeente Groningen. Eventueel kan er ook gebruik gemaakt worden van het inwonersplatform van: www.datgeldtvoormij.nl/groningen. Deze website dient als verzamelplek voor alle tools.

 

De fysieke afspraken t.b.v. inwoners omvat het volgende:

 • Spreekuren verdeeld over de periode 12 november 2022 tot 31 december 2022.
 • Spreekuren verdeeld over diverse locaties in de gemeente om de bereikbaarheid voor inwoners te vergroten. De locaties dienen te voldoen aan een aantal praktische voorwaarden die in de voorbereiding worden afgestemd, waaronder geschikt in geval van COVID-19 maatregelen.
 • Projectcoördinatie op locatie voorafgaand en tijdens spreekuren door een coördinator om te voorkomen dat er wachtrijen ontstaan.
 • Optioneel: Huisbezoeken voor mindervaliden zonder vervoersmogelijkheden.
 • Om spreiding tijdens spreekuren te bevorderen en deze gestructureerd te laten verlopen, kunnen inwoners alleen op afspraak langskomen. Hiermee wordt het project ook minder kwetsbaar als er onverhoopt nieuwe beperkende maatregelen rondom Covid-19 worden opgelegd. Om oproepen naar de telefoondienst zo gelijkmatig mogelijk te verdelen zal daarnaast de gemeente Groningen op de website de mogelijkheid bieden voor inwoners om naam en telefoonnummer achter te laten en een antwoordkaart naar inwoners sturen waar de inwoner zijn naam en telefoonnummer op kan invullen. Deze aanmeldingen zullen door de telefoondienst worden gebeld om een afspraak te plannen voor één van de spreekuren.

 

Bron: gemeente Groningen