Van nu.nl van 31 augustus 2018:

Het aantal mensen in de bijstand is in het tweede kwartaal verder gedaald. De daling komt volledig voor rekening van mensen jonger dan 45 jaar. Dat was in vorige kwartalen ook al zo.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het totale aantal mensen met een bijstandsuitkering was eind juni 10.000 lager dan eind maart en 19.000 lager dan een jaar eerder. In totaal ontvingen 449.000 mensen een bijstandsuitkering.

Zowel het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond als dat met een migratieachtergrond nam af. Bij die laatste groep speelde mee dat de instroom van met name Syrische asielzoekers sterk is gedaald..

De aanwas van oudere bijstandsontvangers kwam in het tweede kwartaal uit op vijfhonderd, verreweg de kleinste groei in tijden. De groei van de oudste groep bijstandsontvangers hangt samen met de stijgende pensioenleeftijd waardoor mensen langer in de bijstand zitten voordat ze AOW krijgen.