Van rtvnoord.nl van 24 december 2019:

De cliëntenraad van Werkplein Fivelingo is niet te spreken over brieven die het werkplein heeft gestuurd naar mensen met een uitkering. Volgens de raad zijn de brieven ‘dreigend’ en zijn er al meerdere klachten over binnengekomen.

Het gaat om uitnodigingen voor zogenoemde activeringsgesprekken, waarbij wordt gekeken of een uitkeringsgerechtigde weer werk kan krijgen.

Sancties

In de brief staat dat cliënten verplicht zijn naar deze gesprekken te komen. ‘Niet verschijnen zonder geldige reden heeft gevolgen voor uw uitkering. Wij zullen beoordelen of het recht op uitkering kan worden voortgezet en de uitkering zal eventueel worden afgestemd (verlaagd)’, staat in de brief.

Volgens Hillian Bakker van de cliëntenraad is dat te dwingend: ‘Iemand had een bezoek bij een stervende vriend gepland. Dat mocht niet, want je kunt alleen bij eigen medische klachten en bijzondere familieomstandigheden afzeggen.’

Privacy bij groepsgesprekken

Ook is volgens de cliëntenraad de privacy van deelnemers aan die gesprekken in het geding. Ze worden namelijk gehouden in groepen. ‘Dan worden vragen gesteld over psychische gezondheid en schulden. Dat zijn geen vragen die je in een groep wil beantwoorden’, zegt Bakker.

Vragen over psychische gezondheid en schulden wil je niet in een groep beantwoorden

Hillian Bakker – cliëntenraad

Herkent klachten niet

Het werkplein reageert niet zelf op de klachten, maar via het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl, na vragen van de PvdA. Ook de SP in Appingedam kaartte de kwestie aan. Het college reageert namens de drie gemeenten en zegt zich niet te herkennen in de klachten: ‘De vragen worden met grote zorgvuldigheid en op een respectvolle wijze gesteld. Er wordt voortdurend op gelet dat deelnemers zelf niet – ongevraagd – met een stroom van (soms privacygevoelige) informatie komen’, staat in het antwoord. ‘De praktijk leert dat vrijwel niemand bezwaren heeft tegen deze vorm.’

Liever één op één

Volgens Bakker klopt dit niet: ‘Wij hebben wel degelijk meerdere klachten hierover ontvangen. Het is niet prettig als je met andere mensen erbij moet praten over je problemen. Dat moet je één op één doen, daar zouden mensen geen problemen mee hebben volgens mij.’

Het is niet mogelijk om in een korte tijd zo’n grote groep één-op-één te bevragen

College Delfzijl

Het college laat weten dat die individuele aanpak te tijdrovend is: ‘Praktisch gezien is het niet mogelijk om in een korte tijd zo’n grote groep bijstandsgerechtigden in één-op-één-gesprekken te bevragen op de basisinformatie die nodig is om zicht te krijgen op de arbeidsmarkt(on)mogelijkheden. Daarom is gekozen voor een groepsgewijze aanpak, zoals deze ook elders door gemeenten wordt toegepast.’

Miljoenentekort

Werkplein Fivelingo voert de Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening en een deel van de minimaregelingen uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het werkplein kampt met een tekort van bijna twee miljoen euro, waar de gemeenten zelf voor op moeten draven.

Belangrijkste oorzaak is dat het aantal huishoudens dat een beroep doet op een uitkering is gestegen, in plaats van gedaald. In 2019 wilden de drie gemeenten 150 mensen extra laten uitstromen naar een betaalde baan. Dat zijn er zo’n dertig geworden.

Om dat tegenvallende resultaat enigszins te compenseren, willen de Eemsdelta-gemeenten in 2020 tweehonderd mensen extra naar een baan laten uitstromen. Volgens de gemeenten is dat realistisch, gezien de economische voorspoed.