Persbericht gemeente Groningen (bijgewerkt dd. 19 juli 2018)

Terugblik armoedebeleid 2015 – 2018

De afgelopen drie jaar is het aantal verstrekte Stadjerspassen voor minima gestegen van 4.000 naar 13.500 en het aantal verstrekte tweedehands kinderfietsen vervijfvoudigd. De gemeente heeft een breed Kindpakket ontwikkeld, de aanvraagprocedures zijn versimpeld en de samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties, ouders en onderwijs is versterkt. Al deze resultaten komen voort uit 3 jaar uitvoering van de armoedenota ‘Perspectief, actieplan tegen armoede 2015 – 2018’.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “In Groningen leven duizenden mensen en kinderen in armoede. De afgelopen jaren hebben we alles op alles gezet om meer van hen te bereiken en verlichting te brengen in hun situatie. Daarmee ontstaat wat lucht zodat bijvoorbeeld kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen. Ik ben blij dat daarin goede resultaten zijn geboekt.”

Projecten

De afgelopen jaren hebben ruim 50 projecten bijgedragen aan armoedeverlichting voor minima en hun kinderen. De gemeente Groningen ontwikkelde en voerde deze projecten samen uit met vele organisaties in de stad zoals Stichting Leergeld, Humanitas, de Voedselbank en Stichting Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn.

742 fietsen

Bij Stichting Leergeld doen elk jaar 300 kinderen méér mee met een sportieve of culturele activiteit. In 2017 maakten al ruim 3.000 kinderen gebruik van deze voorziening. Ook bij het Jeugdcultuurfonds zien we een duidelijke stijging, en waar we in 2015 nog 134 tweedehands fietsen verstrekten aan kinderen van minima, is dit inmiddels 742.

Betere toekomst

Gebruikers van de diverse regelingen zijn zeer tevreden over de geboden ondersteuning en de toegankelijkheid, blijkt uit de terugblik. Zij voelen zich gezien en zijn concreet geholpen om weer mee te kunnen doen op het gebied van sport, cultuur en andere sociale aspecten. Dit biedt rust en mogelijkheden om weer iets op te bouwen en zo zichzelf en hun kinderen een betere toekomst te bieden.

Armoedebeleid

Het Groninger armoedebeleid sluit aan bij de richting die de afgelopen jaren ook door het Rijk, de SER en anderen wordt geadviseerd. Verlichting van de gevolgen van armoede, vooral voor kinderen, en het vergroten van het bewustzijn over armoede in de stad erover zijn daarbij belangrijke doelen.