Van dvhn.nl van 20 juni 2018

Basisbanen voor bijstandsgerechtigden in de gemeente Groningen is haalbaar, zo blijkt uit onderzoek. Maar er hangt wel een prijskaartje aan.

De gemeente Groningen maakt zich zorgen over het aantal inwoners dat er niet in slaagt uit de bijstand te komen. Groningen telt tienduizend bijstandsgerechtigden. Het college liet daarom een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijkheden van een basisbaan voor mensen die het niet zelf lukt om werk te vinden.

Genoeg werk en belangstelling

Zij kunnen bijvoorbeeld aan de slag als buurtconciërge of klassenassistent. ,,Het is eigenlijk de tegenhanger van het basisinkomen’’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

Uit het onderzoek blijkt dat er werk genoeg is en ook dat er voldoende kandidaten te vinden zijn. Maar is er ook genoeg geld? ,,Het gaat om circa dertigduizend euro per baan. Daarvoor hebben we nu een gat van zeventienduizend euro in het geval de gemeente de werkgever is.’’

Hij heeft nog niet scherp hoeveel basisbanen er moeten komen. De wethouder denkt in eerste instantie aan ongeveer driehonderd banen. Hij benadrukt dat het niet om Melkert-banen gaat. ,,Hierbij was het de bedoeling dat mensen naar regulier werk zouden doorstromen. Dat is hier niet het geval.’’

Van der Schaaf laat het aan de nieuwe gemeenteraad (in november zijn er raadsverkiezingen redactie) om de knoop door te hakken.