Gaat u er financieel op vooruit als u vanuit een uitkering gaat werken? Hoe hoog wordt uw inkomen en welke toeslagen krijgt u dan nog?

Bereken in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Het NIBUD heeft daarvoor een “tool” (stappenplan) ontwikkeld.

Hoe werkt het?Deze tool geeft een inschatting. De uitkomsten geven geen zekerheid over het recht op bepaalde uitkeringen.

De tool is vooral gericht op een situatie waarbij u vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een uitkering van de gemeente gaat werken.

De tool kan berekeningen maken voor de meest voorkomende situaties.

We raden u aan deze tool in te vullen met een deskundige, bijvoorbeeld uw contactpersoon bij de gemeente.

De link naar de tool is hier te vinden: https://uitkeringnaarwerk.nibud.nl/introductie