Vanaf 1 september kunnen ouders met een minimuminkomen bij de gemeente een tegemoetkoming voor een laptop aanvragen voor hun kind dat dit schooljaar voor het eerst naar vmbo, havo of vwo gaat. Deze vergoeding bedraagt maximaal 350 euro per kind en kan aangevraagd worden van 1 september tot 1 december 2017 voor het schooljaar 2017-2018.

De gemeente Groningen ondersteunt daarmee ook dit jaar de aanschaf van laptops voor brugklassers uit gezinnen met een minimuminkomen. Wethouder sociale zaken Mattias Gijsbertsen: “Kinderen die thuis geen computer hebben, kunnen achterstanden oplopen in het onderwijs. Zonder laptop kunnen zij niet goed hun huiswerkopdrachten maken. ”

Vorig jaar is de vergoedingsregeling voor het eerst ingevoerd. De regeling was toen voor alle klassen van het voortgezet onderwijs. Er maakten in totaal 872 mensen gebruik van de regeling. Dit jaar geldt de regeling alleen voor de nieuwe instroom, de brugklassers.

De regeling geldt voor inwoners van de gemeente Groningen. Belangstellenden kunnen voor de voorwaarden en het aanvraagformulier kijken op http://www.gemeente.groningen.nl/minimaloket.