De Cliëntenraad heeft vandaag (8 januari 2020) een advies uitgebracht over de bezuinigingen op de Stadjerspas. Op 27 december kregen de bezitters van de Stadjerspas te horen dat met ingang van 1 januari een aantal kortingen zijn geschrapt. De Cliëntenraad adviseert deze bezuinigingen zo spoedig mogelijk terug te draaien.