Van gelderlander.nl van 11 december 2019:

Honderden Arnhemmers met een schuld bij de gemeente zijn daar op 1 januari van het nieuwe jaar in één klap vanaf. De gemeente scheldt hen alles bij elkaar 2,3 miljoen euro kwijt. Voor dat totaal staan nu nog zo’n 1.445 vorderingen uit. De actie richt zich op mensen die alles doen om hun schuld af te lossen, maar die na drie jaar nog niet van die last af zijn. Ze hebben vaak niet meer dan een bijstandsuitkering.

Nieuwe regels

De verlichting is een uitvloeisel van nieuwe gemeentelijke regels bij de invordering van schulden. Bij de gemeente staan zo’n 4.500 mensen in het krijt, om uiteenlopende redenen. De nieuwe aanpak moet voorkomen dat schulden onnodig verder oplopen, waardoor mensen alleen nog maar dieper in het financiële moeras wegzakken.

De gemeente werkte daar zelf aan mee, onder meer door invorderingskosten en rente op betalingsachterstanden in rekening te brengen. ,,Zo konden schulden oplopen tot een meervoud van het oorspronkelijke bedrag”, legt wethouder Martien Louwers van Werk en Inkomen uit.

Lucht voor mensen met schulden

Met ingang van volgend jaar wil zij maatregelen treffen die lucht moeten geven aan bijstandsgerechtigden met schulden bij de gemeente. De kwijtschelding voor mensen die drie jaar lang aan een betalingsregeling hebben meegewerkt, is er één van.

Een andere maatregel is dat mensen altijd minimaal 95 procent van hun bijstandsuitkering overhouden als hun schuld bij de gemeente daar mee wordt verrekend. Nu hanteert de gemeente nog een norm van 92,5 procent.  Met deze aanpassing loopt Arnhem vooruit op wat naar verwachting in 2021 landelijk de praktijk wordt.

Lagere incasso, geen rente

Ook worden de incassokosten verlaagd naar 75 euro. Voorheen waren ze gebaseerd op een percentage van de schuld die mensen bij de gemeente hadden, tot een maximum van 700 euro. Verder brengt de gemeente vanaf volgend jaar geen wettelijke rente meer in rekening over de schulden, óók om deze niet nog verder te laten oplopen.

Schulden waarvan de gemeente denkt dat die nooit meer worden afbetaald, bijvoorbeeld omdat de vogel is gevlogen, worden voortaan na tien of twintig jaar afgeschreven. Tot nog toe gold daarvoor geen vaste termijn. De soepeler kwijtscheldingsbehandeling geldt overigens niet voor bijstandsgerechtigden die zijn bestraft voor fraude. Sterker, waar nu nog termijnen van tien en twaalf jaar gelden, blijft hun schuld vanaf volgend jaar voor twintig jaar in de boeken staan.

Opdracht gemeenteraad

 Met de nieuwe aanpak geeft Louwers uitvoering aan een opdracht van de gemeenteraad. Die schaarde zich dit jaar achter een voorstel van coalitiepartijen D66, GroenLinks, PvdA en VVD en oppositiepartijen SP, DENK Verenigd Arnhem en Partij Voor De Dieren om de molensteen om de nek van mensen met schulden niet nog verder te verzwaren door maatregelen die het tegendeel veroorzaken van wat ze beogen.

Het nieuwe beleid levert volgens Louwers geen extra kosten op. De gemeente hield jaarlijks al een pot met ruim 9 miljoen euro achter de hand om het verlies af te dekken van vorderingen die niet worden afbetaald. Die buffer wordt wat verkleind, om de nieuwe maatregelen te betalen.