De LCR (Landelijke Cliëntenraad):

Dit kabinet zet in op ‘iedereen gaat vooruit’. Een mooi streven, maar de LCR constateert dat sommige groepen er niet beter op worden. Dat geldt voor alle wajongers met arbeidsvermogen ook voor de werkende Wajongers. De LCR is verontwaardigd dat werken met loonkostensubsidie in de Participatiewet wordt afgeschaft en wordt vervangen door werken met loondispensatie. Voor deze groep loont werken niet meer! Tevens zitten er voor de LCR te veel haken en ogen aan.. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Ook de plannen voor de mensen in de WGA beloven weinig goeds.

De LCR heeft daarom een brief gestuurd aan minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.