Voor meer informatie over de salarissen van ambtenaren bij gemeenten per 01-01-2017 kunt u kijken op:

Gemeente

Volgens Binnenlands Bestuur is het salaris van een ambtenaar werkzaam bij een grote gemeente 3.235 euro. Het gemiddeld bruto salaris van de gemeenteambtenaar is daarmee in 2014 gestegen met 0,7 procent.

Sinds 2010 vindt er een verschuiving plaats naar de salarisschalen 10 en hoger.

Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2014 van het A+O fonds Gemeenten. Volgens de onderzoekers heeft vooral de verschuiving naar de hogere salarisschalen ertoe geleid dat het gemiddelde bruto maandsalaris van gemeenteambtenaren de afgelopen jaren is gestegen.

Eind 2010 was het gemiddelde bruto maandsalaris 2.832 euro. Sinds 2010 vindt er een verschuiving plaats naar de salarisschalen 10 en hoger.