Van volkskrant.nl van zaterdag 26 mei 2017:

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff wil de bijstandsuitkering verlagen. Een aanvulling van de bijstandsuitkering tot het huidige niveau is alleen mogelijk voor wie de taal spreekt, een opleiding volgt, solliciteert, of ‘iets nuttigs doet voor de medemens’.

Dat zei hij vrijdagavond op het voorjaarscongres van de VVD in zijn eerste lange speech als fractieleider.

Wie nu een bijstandsuitkering krijgt, heeft ook al een sollicitatieplicht. Wie daaraan niet voldoet, kan een boete krijgen. Dijkhoff wil de bewijslast nu omkeren. Iedereen krijgt standaard een lagere uitkering. Alleen mensen die zich nuttig maken, kunnen er een verhoging bij krijgen.

Dijkhoff ergert zich aan partijen in de Tweede Kamer die een boete ‘zielig’ vinden. ‘Dan zeg ik: oké, we draaien het om. We kunnen allemaal een keer pech hebben. Dan maken we een systeem zodat de pechvogel niet crepeert, maar wel zijn best moet doen om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan.’

Wederkerigheid

Volgens Dijkhoff komt daarmee de ‘wederkerigheid’ terug in het nu te anonieme stelsel van sociale zekerheid: het besef dat werkenden opdraaien voor het betalen van uitkeringen. ‘Dan heb je een systeem waarin hoe beter je je best doet, hoe meer je krijgt. Maar heb je ook het idee weer ingebakken dat je het toch samen doet. Dat alles wat je krijgt van een ander af moet komen.’

Dijkhoff beschouwt Nederland als een liberale democratie ‘waarvoor veel strijd is geleverd’. Dat de VVD sinds acht jaar de grootste partij is, brengt volgens hem ‘extra verantwoordelijkheid’ met zich mee. Hij wil Nederland als ‘waardenmaatschappij’ beschermen. Daarvoor is het volgens Dijkhoff van belang goed over de liberale agenda te blijven nadenken. Tegelijkertijd benadrukte hij niet aan het regeerakkoord met CDA, D66 en ChristenUnie te willen tornen. ‘In het uitwerken van nieuwe plannen gaat nog veel tijd en energie zitten.’

Vluchtelingen

Zo’n ander plan is het afschaffen van het automatisme dat erkende vluchtelingen na vijf jaar automatisch voorgoed in Nederland mogen blijven. Dijkhoff: ‘Ergens onderweg is het idee van ‘we vangen mensen tijdelijk op, het is daar oorlog, dan moeten ze hier kunnen schuilen’ overgegaan in ‘en als je langer dan vijf jaar hier mag schuilen mag je altijd blijven. En je kinderen en kleinkinderen ook. Of je nu wel of niet bij ons past.’

Volgens Dijkhoff moet vluchtelingenopvang per definitie van tijdelijke aard zijn. ‘Het is een plicht geworden. Het idee van een gunst is naar de achtergrond verdwenen. En ik vind dat gewoon raar. Dat is wat ik als uitgangspunt zou willen nemen als we aan oplossingen gaan werken.’

Op het punt van integratie betoonde het liberale kopstuk zich zelfkritisch. ‘We spreken nieuwkomers, hun kinderen en kleinkinderen, vaak aan als lid van een groep in plaats van als individu. De ‘allochtonen’. Alsof een net afgestudeerd Marokkaans meisje verantwoordelijk zou zijn voor het wangedrag van een capuchonklootzakje. Dat is niet zo liberaal. Het is eigenlijk ook niet eerlijk. En niet effectief.’