Van dvhn.nl van 8 januari 2018:

Het Old School Event, dat op 17 januari in Groningen plaatsvindt, moet werkloze vijftigplussers meer kans geven op een baan. ,,Het kan niet zo zijn dat een grote groep mensen voor de tweede helft van hun leven wordt afgeschreven’’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

Uitzendbureau Prima Personeel, dat zich hard maakt voor vijftigplussers, houdt het evenement samen met ouderenambassadeur en oud-voetbalinternational John de Wolf, de gemeente Groningen, het UWV en Werkinzicht.nl.

De wethouder is eveneens voorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen die de provincie plus de kop van Drenthe beslaat. Deze telt 24.000 werkloze vijftigplussers, waarvan er 7000 in de stad Groningen wonen.

Relatief duur

Van der Schaaf: ,,Landelijk neemt het aantal toe. Vorig jaar waren er 117.000 mensen van boven de vijftig zonder een baan. Dat is twaa12 procent meer dan in 2006. Allerlei uitstapregelingen zoals de VUT (Vervroegde Uittreding redactie) bestaan vaak niet meer. En wanneer het economisch slecht gaat, zijn zij de eersten die eruit vliegen, omdat ze relatief duur zijn. Dat is ook de reden waarom ze als laatsten door bedrijven worden aangenomen.’’

De arbeidsmarktregio is bezig met een aantal maatregelen om hun kansen op een baan te vergroten. ,,Ten eerste willen we vouchers introduceren, waarbij werkgevers als het ware voor een bepaalde periode korting krijgen wanneer ze een vijftigplusser aannemen.’’

Van der Schaaf wil ook meer fondsen voor omscholing en zet in op overleg met vakbonden en werkgeversorganisaties om de ‘angst’ voor het aannemen van oudere werknemers weg te nemen. ,,Werkgevers denken dat die minder kneedbaar zijn.’’

Actieplan

Het Kabinet steekt 68 miljoen euro in de uitvoering van het Actieplan Perspectief voor vijftigplussers. Een van de maatregelen is het verlagen van de no-riskpolis, waardoor werkgevers gecompenseerd worden wanneer een werknemer uitvalt wegens ziekte. Dit gaat om 55 plussers die meer dan een jaar werkloos waren. Het actieplan ging dit jaar van start en wordt in 2018 geëvalueerd.

Het Old School Event bij Prima Personeel duurt van 17.00 tot 19.00 uur. Deelname is gratis. Meer informatie: www.oldschoolevent.nl.