De Cliëntenraad waardeert dat het college het uitgangsprincipe hanteert “dat het opleggen van een maatregel het laatste middel is om is om tot gedragscorrectie te komen bij een betrokkene”. En dat haar “ insteek is en blijft positief van aard: dat met goede gesprekken en andere interventies mensen zoveel mogelijk in beweging worden gebracht”.

Wij vinden het echter een te vroeg stadium om de Afstemmingsverordening, Maatregelen Participatiewet, IAOW en IAOZ nu reeds vast te stellen.

De reden hiervan is er in gelegen dat minister Asscher op 16 december 2014 in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd in mei 2015 te komen met wijzigingsvoorstellen om het “Boetebesluit” en de handhaving P-wet opnieuw te toetsen aan een recente uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep. In deze brief vermeldt hij tevens de Rapportage “De boete belicht” door de inspectie SZW, de reacties daarop van Divosa, VNG, SVW, UWV en de Nationale Ombudsman hierin mee te nemen.

Verzoek van Clientenraad tot uitstel vastleggen verordening Afstemmingsverordening Maatregelen Participatiewet IAOW en IAOZ