In het proefproject kregen bijstandsgerechtigden hulp bij de boekhouding, de belastingaangifte, het doen van marktonderzoek en het opstellen van marketingplannen. Het proefproject liep tot eind 2016 en wordt nu geëvalueerd.

Ondernemen als opstapje om uit de bjistand te raken. De gemeente Groningen heeft geëxperimenteerd of het werkt. “Het blijkt vaak heel lastig om uit een bijstandssituatie te komen. De pilot werkt hopelijk als een stimulans voor mensen om initiatief te nemen en door te zetten. Het is een eerste aanzet om de sociale zekerheid te vernieuwen”, aldus wethouder Sociale Zaken Mattias Gijsbertsen woensdag 27 augustus 2016 in een persverklaring.

Idee is dat mensen met een bijstandsuitkering in Groningen een deel van hun inkomen zelf gaan verdienen en de winst in eerste instantie mogen houden, naast de uitkering. In het huidige systeem worden alle inkomsten uit werk gekort op de bijstandsuitkering, ongeacht de kosten. De gemeente wil dergelijke belemmeringen in het proefproject schrappen.

Bijstandsgerechtigden mogen nu alleen ondernemen als ze “plannen voor een levensvatbare onderneming” kunnen presenteren en zelf op “grote afstand tot de arbeidsmarkt” staan. Volgens de gemeente Groningen loopt de Participatiewet echter fors achter op nieuwe ontwikkelingen, waarbij burgers vaker als zelfstandige zonder personeel werken, of een parttime baan combineren met ondernemersactiviteiten.

Bron Z24