6 juni 2020

GRONINGEN Om geldproblemen bij inwoners eerder in beeld te krijgen, start de gemeente Groningen met De Huismeesters, Lefier, Nijestee en Wierden en Borgen, Waterbedrijf Groningen, Menzis, VGZ Zorgverzekering en Zilveren Kruis Achmea, met ‘Eerste Hulp bij Geldzaken’.

Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat mensen met schulden hulp zoeken. De schulden lopen daardoor steeds verder op en hulp vragen wordt steeds moeilijker. Met deze aanpak wil de gemeente een vroegtijdige oplossing voor betalingsachterstanden bieden en problematische schulden voorkomen. De huur of hypotheek, waterrekening of zorgpremie zijn voor veel mensen de belangrijkste uitgavenposten.

Voorzieningenwijzer

Ook wordt gekeken of iemand al gebruik maakt van beschikbare regelingen en voorzieningen. De VoorzieningenWijzer die de gemeente samen met de eerder genoemde woningcorporaties en Patrimonium en Woonborg aanbiedt, helpt om bewuste keuzes te maken en optimaal gebruik te maken van beschikbare voorzieningen. Het gaat dan om informatie over minimaregelingen, toeslagen, zorgverzekeringen en energieleveranciers.

De VoorzieningenWijzer wordt aangeboden aan mensen die zich melden bij het Loket Werk en Inkomen voor een uitkering en aan mensen die zich melden bij de woningcorporatie omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Ook de medewerkers van Eerste Hulp bij Geldzaken bieden de VoorzieningenWijzer aan.