Van volkskrant.nl van 10 september 2019:

Het kabinet maakt in 2020 5 miljard euro vrij om de koopkracht van burgers te verbeteren. Het gaat dit land goed, maar dat geldt niet voor mensen met de laagste inkomens. ‘Een kwart van de kinderen in Amsterdam groeit op in armoede’, luidt een bericht. Dat zijn 17 duizend kinderen. Het Nibud meldt: ‘Opnieuw gaat ruim een kwart van de Nederlanders niet met vakantie’

Er zijn in Nederland zo’n 8 miljoen huishoudens. Geef de ‘onderste’ 20 procent 200 euro per maand (1,6 miljoen huishoudens), de volgende 10 procent krijgt 100 euro (0,8 miljoen huishoudens). Dat kost 5 miljard euro. Het geld stroomt direct de economie in, want minima sparen nauwelijks.

De (gemeentelijke) overheid geeft elk jaar zo’n 2,5 miljard euro uit aan armoederegelingen. Amsterdam kent dertig armoederegelingen. Kosten: ruim 100 miljoen euro per jaar. Goedbedoeld geld tegen veel bureaucratie en niet iedereen wordt bereikt. Saneer die regelingen en geef die 2,5 miljard euro aan de minima. Dat wordt 100 bij die 200 euro, dus 300 per maand. Zo krijgen alle minima geld, ook de werkende arme of AOW’er. Met als neveneffect minder bureaucratie.

Erik van Erp, voormalig interim-directeur NV Werk/Maatwerk Amsterdam en vrijwilliger bij MUG.