Het college heeft een brief opgesteld over het “Tekort Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG)”, In deze brief staan een aantal nieuwe maatregelen die de Gemeente gaat nemen om meer mensen in de bijstand te begeleiden naar werk. In de brief volgt eerst een analyse van het tekort. Op basis van de uitkomsten worden vervolgens de paden genoemd waarlangs actie plaatsvindt, en waarlangs actie plaats gaat vinden.

De brief: BUIG brief Gemeenteraad