Huurders in de knel hebben meer aan extra bijstand dan aan een lagere huur

Van nu.nl van 3 maart 2021:

Huurders met een krappe portemonnee zijn meer geholpen met een verhoging van de bijstand dan met een verlaging van de huur, blijkt uit een woensdag verschenen rapport van het Nibud.

Het voorlichtingsinstituut deed het onderzoek op verzoek van woningcorporatiekoepel Aedes en huurdersvereniging Woonbond.

Uit een onderzoek van het budgetinstituut in 2019 bleek al dat ongeveer 800.000 huishoudens in Nederland moeite hebben met het betalen van de huur. Dat komt neer op ruim een kwart van alle huurders. Vooral bijstandsgezinnen met kinderen houden aan het eind van de maand te weinig geld over.

Om de lasten voor die groepen te verlichten, zou een verhoging van de bijstand het effectiefst zijn. “`Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven met en een leven zonder schulden betekenen”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Vaak wordt een verlaging van de huur voorgesteld als een oplossing voor gezinnen in financiële nood, maar uit het onderzoek van Nibud blijkt dat dit niet goed werkt. Een huurverlaging wordt in veel gevallen gedeeltelijk tenietgedaan door een lagere huurtoeslag.