Tekst ingesproken in de raadscommissie van 21 april 2021:

Wij sluiten ons volledig aan bij hetgeen door de voorgaande  sprekers ( ASDG, FNV en huishoudelijke hulp Sonja Zuur ) in woord en geschrift naar voren is gebracht. Wij hebben het vanmiddag over de zwaksten in de samenleving, de sprakelozen, zij die hun stem niet meer kunnen verheffen.

Wij  achten het zorgwekkend dat het college, naar aanleiding van ons advies over de huishoudelijke hulp, ons gisteren heeft laten weten dat het college niet wil dat de Cliëntenraad haar van advies dient in deze. Dat terwijl meer dan twee derde van de gebruikers van HH minima zijn en volgens de verordening onder onze doelgroep vallen. En er in de directe leefomgeving  van leden van de Cliëntenraad aangaande de HH persoonlijke ervaringen zijn als gebruiker. Ervaringsdeskundigen.

Met de voorliggende plannen, staan we aan de vooravond van een vierde bezuinigingsronde sinds 2015. Bij de laatste bezuinigingsronde in 2019/2020 , met een herindicatie van 3000 mensen, wilde de wethouder u doen geloven dat er niet bezuinigd werd, ondanks de inkrimping van het budget met 800 ton op meer gebruikers. De leden van het ingehuurde team dat de mensen van algemene voorziening moesten terugzetten naar HH maatwerk, vielen bij betrokkenen direct met de deur in huis. Wij hebben de opdracht om u te vertellen dat de gemeente moet bezuinigen.

  • Wat denken jullie dat voor impact dat had op het vervolg van het gesprek?
  • Wat denken jullie hoe veel gebruikers het ervaren hebben dat ze vanaf 2015, op 3 uur HH inmiddels al 55 minuten zijn gekort.

Wat betreft de plannen voor de invoering van de GON voor HH.

Vooruitlopend op deze eventuele keuze worden nu al mensen met behoud van uitkering ,  via WerkPro, bij de HH ingezet. Bij de overgang van lichte ondersteuning HH door de hulpen naar de loskoppeling van de begeleiding via het GON, hebben veel gebruikers afgezien van verdere begeleiding door voor hen wildvreemden en zijn in een aantal gevallen vertrouwde hulpen, hun steun en toeverlaat, kwijt geraakt.

Wij gaan er vanuit dat jullie als Raad, in tegenstelling tot het college, deze kwetsbare mensen niet in de kou te laten staan, door hen een vierde bezuinigingsronde voor te schotelen met verstrekkende gevolgen voor de gebruikers en de hulpen. Opdat deze zwaksten in de samenleving, de sprakelozen, zij die hun stem niet meer kunnen verheffen niet in een verloederde woning moeten leven   verder in een sociaal isolement belanden.