De Cliëntenraad kan zich volledig vinden in de visie van het college dat armoede onacceptabel is en er toe leidt dat mensen maatschappelijk geïsoleerd raken. De CR juicht het dan ook toe dat de gemeente binnen het kader van het armoedebeleid samen met alle partijen uit de samenleving armoede wil bestrijden.

Uit bijgevoegde bijlage kunt u opmaken dat de Cliëntenraad kampt met de nodige onduidelijkheid en vragen en zodoende niet in staat is om een goed onderbouwd advies aan het college te geven over het raadsvoorstel “Plan schuldhulpverlening 2016 – 2020”.

 

Met vriendelijke groeten

 

John Wind

(Voorzitter Clientenraad Groningen)

2015-11-18 Advies Cliëntenraad aangaande het raadsvoorstel “Plan schuldhulpverlening 2016 – 2020”.doc