Zie voor meer informatie over Parttime ondernemen in de Bijstand in de Gemeente Groningen:

Parttime ondernemen in de bijstand

 

Volgens Divosa is parttime ondernemerschap kansen bieden aan zowel participatiewetgerechtigden als gemeenten. Voor particpatiegerechtigden omdat ze van betekenis kunnen zijn voor de maatschappij en daarnaast een deel van hun inkomen zelf verdienen. De gemeente bespaart daardoor direct en sluit echt aan bij de mogelijkheden van de klant en leert hem of haar zo ook kennen. Dit leidt tot re-integratie naar werk of zelfstandigheid. Kleine ondernemingen verrijken bovendien de lokale economie van de gemeente. De gemeente Zwolle bijvoorbeeld heeft hier een mooi succes mee behaald, dat leidde tot 40% uitstroom.

Divosa stelt nu dat gemeenten in het algemeen de kansen van parttime ondernemerschap momenteel onvoldoende oppakken.

Door onduidelijk beleid, slechte afspraken met de aankomende ondernemer of gebrek aan interne afstemming is de kans aanwezig dat ondernemers en ambtenaren zich niet aan de regels houden. Wat weer kan leiden tot schulden of misbruik van de regeling, omdat bijvoorbeeld de zelfstandigheid te weinig tot uitdrukking komt. Divosa zoekt daarom naar gemeenten die parttime ondernemen als re-integratie-instrument willen inzetten of die inzet willen verbeteren. Vooralsnog doen er vijf gemeenten mee.

Omdat Divosa het belangrijk vindt stelt ze training en begeleiding beschikbaar voor in totaal acht koplopergemeenten, is er dus nog plek voor drie gemeenten (ISD-en). Divosa heeft in het kader van vakmanschap de werkwijzer ‘Parttime ondernemen in de bijstand’ laten ontwikkelen.