De FNV heeft ons een reactie gestuurd naar aanleiding van een financiële tegenvaller op de begroting voor het uitkeringsbeleid. Als oorzaken werden onder andere genoemd het tegenvallen van de gelden, die de gemeente zou krijgen uit het Rijksbudget BUIG en de extra kosten voor het verstrekken van uitkeringen aan vergunninghouders. De uitgebreide reactie van de FNV kunt u lezen via de volgende link:  FNV reactie op Buigbrief