Van gezinsbode.nl van 3 mei 2021:

GRONINGEN Het werkverschaffingsproject Schakelkans lijkt meer bedoeld om werkgevers aan goedkope arbeidskrachten te helpen dan om uitkeringsgerechtigden aan een echte baan te helpen.

Dat blijkt uit de mailwisseling tussen een ambtenaar van de gemeente Groningen en een medewerker van het Bureau voor Arbeidsinschakeling (BVAI), de uitvoerder van project Schakelkans. In de mailwisseling wordt gesproken over perspectief voor de deelnemers. Schakelkans zou zijn bedoeld als een reïntegratie-instrument waarbij werd geprobeerd om om uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen. Maar in een mail van BVAI naar de gemeenteambtenaar staat: ‘ik zie dat er door ons per ongeluk een artikel met betrekking tot intentie vervolg dienstverband is opgenomen. Dit is natuurlijk niet van toepassing op Schakelkans plaatsingen. We willen juist geen drempels opwerpen voor werkgevers om een Schakelkans beschikbaar te stellen’.

FNV-bestuurder, Maureen van der Pligt, die de mails boven tafel kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB): ,,Dus dan willen ze dat die intentie, dat mensen een vervolg van het dienstverband kunnen krijgen, uit het contract wordt gehaald.” Dit staat haaks op de belofte om uitkeringsgerechtigden meer perspectief op vast werk te bieden.

De gemeente stond bepaald niet te springen om informatie te delen over Schakelkans en wachtte tot de uiterste termijn was verstreken met het verstrekken van informatie na een WOB-verzoek van de FNV. De vakbond zet ernstige vraagtekens bij de beantwoording van het WOB-verzoek, dat was ingediend om inzicht te krijgen in de samenwerking tussen de gemeente Groningen en Bureau Schakelkans als mogelijk verdienmodel.

Zo blijft de gemeente zich in nevelen hullen over de geldstromen. De deelnemende bedrijven zouden de vergoedingen voor Schakelkanser direct aan BVAI betalen en daarom zou de gemeente daar, naar eigen zeggen, verder geen informatie over hebben. Uit het contract blijkt echter dat de gemeente een factuur stuurt aan BVAI voor de betalingen vanuit de werkgevers na verrekening van onder andere: vergoeding dienstverlening BVAI. Bovendien worden er geregeld managementoverzichten gedeeld door BVAI, blijkt uit de door FNV opgevraagde stukken. Met andere woorden: het zou glashelder moeten zijn wat de gemeente overhoudt aan Schakelkans.

De gemeente Groningen heeft besloten om te stoppen met Schakelkans. In ieder geval het aankomende jaar. De FNV is tevreden met het besluit, maar ziet liever dat de samenwerking voorgoed wordt stopgezet. Het besluit van de gemeente om te stoppen met Schakelkans zou zijn gebaseerd op het feit dat er op dit moment, door de huidige economische situatie als gevolg van corona, maar weinig trajecten lopen.

(Ingezonden brief) Lennart Roelfszema