Van dvhn.nl van 31 mei 2019:

Het Noordelijk Belastingkantoor moet het betalingssysteem zo snel mogelijk op orde brengen, zodat veel burgers niet langer in onzekerheid verkeren.

Dat zegt de Ombudsman Groningen die na een klachtenonderzoek het Noordelijk Belastingkantoor een tik op de vingers geeft. Het innen van waterschapsbelasting bij inwoners in de drie noordelijke provincies en lokale belastingen in de gemeente Groningen, verloopt door fouten in de organisatie chaotisch en geeft veel onduidelijkheid.

Gebrekkige communicatie

Door gebrekkige communicatie over de aanslagen weten veel inwoners niet waar ze aan toe zijn. Na forse aanloopproblemen in 2016 heeft het Noordelijk Belastingkantoor het lek nog steeds niet boven water. Woensdag kondigde het bestuur het plotselinge vertrek aan van directeur Paulien Geerdink.

Zij wordt opgevolgd door een interim-directeur. ,,Iemand die vers naar de problematiek moet kijken en misschien iets extra’s kan doen’’, zegt bestuurslid Eisse Luitjens van het Noordelijk Belastingkantoor. Hij wil de vraag of Geerdink is weggestuurd niet beantwoorden.

Lastig uit te leggen waar het precies aan schort

Luitjens vindt het moeilijk om kort en bondig uit te leggen waar het bij het innen van de belastingen precies aan schort. ,,Ik kan de vinger daar niet op leggen.” Ombudsman Marijke Hermans legt uit waar het misgaat. ,,Een goede verwerking van de (digitale) post maakt deel uit van een goed lopende organisatie. Geregeld kregen we te horen dat mensen na het ingediende contactformulier, de kwijtscheldingsaanvraag of het bezwaar, niets hoorden. Bij het Noordelijk Belastingkantoor bleek alle post op een grote stapel terecht te komen.’’

In maart 2019 meldde de Ombudsman Groningen dat er duizenden contactformulieren op de plank liggen die nog niet zijn behandeld. Ontvangstbevestigingen van bezwaarschriften bleken pas verstuurd te worden als het bezwaarschrift behandeld ging worden. Soms maanden later, aldus het rapport.

Voorbijgegaan aan het nut van een ontvangstbevestiging

De ombudsman die een hele reeks klachten bestudeerde, zegt dat daarmee wordt voorbijgegaan aan het nut van een ontvangstbevestiging. Hermans roept het belastingkantoor op de postbehandeling zo spoedig mogelijk op orde te brengen, zodat post van burgers tijdig bij de juiste afdeling terechtkomt en correct wordt afgehandeld.

Luitjens: ,,Over vier weken ga ik hierover met het bestuur van het belastingkantoor communiceren. Dat doe ik nu niet met de krant.’’

De opgestapte Geerdink reageert: ,,Ik word lid van de Eerste Kamer.’’ Dat is toch een parttime baan? ,,Ik heb meer activiteiten, commissariaten en bestuursfuncties. De Eerste Kamer is voor mij nieuw en een droom. Het besluit is genomen in goed overleg. Ik ben er blij mee. Soms moet je iets afsluiten om iets nieuws te kunnen beginnen.’’