Van rtvnoord.nl van 30 augustus 2019:

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft op de begroting van dit jaar een tekort van drie miljoen euro. De tegenvaller is het gevolg van problemen met het computersysteem en een achterstand in het verwerken van belastingaanslagen.

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân plus de gemeente Groningen zijn de eigenaren van het Noordelijk Belastingkantoor. Zij moeten in de buidel tasten om het tekort bij te passen.

Ruim een kwart

Om precies te zijn: de begroting over 2019 gaat omhoog van €12.429.000 naar €15.607.000 euro. Een stijging van ruim 25 procent. Het geld is met name bedoeld voor de inhuur van extra personeel. Niet alleen voor ‘het primaire proces’ (het wegwerken van genoemde achterstanden), maar ook voor de ict-afdeling.

Aansluiting Haren bij Groningen

Ook is er sprake van ‘financiële effecten’ voor wat betreft de aansluiting van Haren bij de gemeente Groningen per 1 janurari 2019, schrijft het bestuur in een toelichting op de begrotingsaapassing. Deze kosten waren niet voorzien.

Voortschrijdend inzicht

Andere wijzigingen op de begroting zijn het gevolg van ‘voortschrijdend inzicht’. Een deel van de verhoogde begroting wordt betaald door vacatures niet in te vullen en met geld dat is overgebleven uit een project van vorig jaar. Bij elkaar ruim 1,5 miljoen euro. De rest moeten de vier eigenaren bijpassen.

Ervaringscijfers

Met de maatregelen verwacht het bestuur dat de achterstanden eind 2020 zijn weggewerkt. Naast ‘eenmalige kosten’ wordt als oorzaak voor de te laag ingeschatte uitgaven ‘het ontbreken van voldoende ervaringscijfers’ genoemd.

Het Noordelijk Belastingkantoor int namens de deelnemende gemeenten en waterschappen in Noord-Nederland alle lokale belastingen, zoals de ozb-belasting en de waterschapsbelasting.

Risico’s

Met het aanpassen van de begroting is de kous nog niet af. Het bestuur hoopt dat de ict-kosten niet verder stijgen, maar ‘er moeten nog wel een aantal stappen worden gezet’ en ‘dit is een financieel risico’. Toch denkt het bestuur dat het niet zo’n vaart loopt, omdat ‘het uitgangspunt is dat (…) er ruimte voor overleg is met de leverancier’.

Grote achterstanden

Verder blijft ‘de opbrengst van de vervolgingskosten onzeker’. Er zijn namelijk grote achterstanden bij het innen van dwangvorderingen, schrijft het bestuur. Oftewel: het is maar zeer de vraag of de mensen, die hun belastingaanslagen over dit jaar of voorgaande jaren nog niet hebben betaald, dit alsnog gaan doen. Dit maakt ‘een concrete raming van de opbrengst erg moeilijk.’

Verderop in de toelichting op de aangepaste begroting wordt duidelijk hoe groot de achterstand is: ‘De dwanginvordering heeft vanaf halverwege 2017 stilgelegen en is in het derde kwartaal 2018 weer geleidelijk opgestart.’ Oftewel: ruim een jaar lang is er geen enkele achterstallige nota geïnd.

Deurwaarder

Dat betekent dat de vervolgingskosten – lees: het inschakelen van de deurwaarder – ‘aanzienlijk’ zijn. Bovendien, schrijft het bestuur, ‘hoe langer we wachten met het opleggen en innen van de vervolgingskosten, des te hoger het risico dat ze niet meer geïnd kunnen worden.’ Geraamde tegenvaller: €183.000.

Onterecht aanmaningen

Vorig jaar zomer kregen 6500 Noordelingen een herinnering op de deurmat. In de meeste gevallen was dat een jaar nadat ze de originele aanslag hadden ontvangen van wat toen nog het Hefpunt heette, de voorloper van het Noordelijk Belastingkantoor. Bovendien was in tientallen gevallen die aanmaning ook nog eens onterecht, omdat de ontvangers al hadden betaald.

Telefonische (on-)bereikbaarheid

Mensen met vragen hebben vaak moeite om het Noordelijk Belastingkantoor telefonisch te bereiken. Dat leidde vorig jaar tot veel klachten.

Opgestapte directeur

In mei dit jaar stapte toenmalig directeur Paulien Geerdink onverwacht op. Formeel omdat ze voor haar partij de VVD in de Eerste Kamer kwam. Het bestuur wilde toen geen verdere toelichting geven.

Eisse Luitjens, lid van het Dagelijks Bestuur van Noorderzijlvest en voorzitter van het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor, had vrijdagmiddag geen tijd om een reactie te geven. Een woordvoerder laat weten dat Luitjens dat binnenkort alsnog gaat doen.