Van dvhn.nl van 24 januari 2018.

De gemeente wil de kosten voor Stadjers met een minimuminkomen die bij een commercieel bureau onder bewindvoering staan niet langer vergoeden.

Alleen wanneer Stadjers met 120 procent van de bijstandsnorm bij de Groningse Kredietbank onder bewindvoering staan, krijgen zij de kosten vanuit de bijzondere bijstand vergoed.

Inwoners die bijvoorbeeld vanwege een verslaving of psychische problemen niet in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen, kunnen de rechtbank vragen een bewindvoerder te benoemen die dan gemachtigd is alle financiële beslissingen te nemen. De gemeente vergoedt deze kosten indien zij niet meer dan 120 procent van het bijstandsniveau verdienen.

Meer Stadjers in beschermingsbewind

Maar het aantal burgers in beschermingsbewind blijft, zowel in Groningen als landelijk, stijgen. De gemeente wil dit aantal terugdringen en de kosten in de hand houden.

De gemeente betaalde in 2016 drie miljoen euro. Bijna 2,5 miljoen ging naar commerciële bewindvoerders, omdat die het merendeel van de Stadjers die onder bewindvoering staan als klant hebben. De Groningse Kredietbank hielp vorig jaar ongeveer 450 Stadjers.

Het stadsbestuur verwacht dat dit jaar ongeveer 2300 burgers een beroep doen op de bijzondere bijstand. Het wil de overgang van commerciële naar gemeentelijke bewindvoering in drie jaar uitvoeren. Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) verwacht dat dit uiteindelijk tot een besparing van een miljoen euro leidt.

Mededingsautoriteit floot Deventer terug

Een soortgelijk initiatief in de gemeente Deventer leidde ertoe dat commerciële bureaus naar de Autoriteit Consument en Markt stapten. Ze verweten de gemeente oneerlijke concurrentie. ACM stelde de bureaus in het gelijk en concludeerde dat de gemeente de Mededingingswet overtreedt. Deze uitspraak heeft volgens het college geen gevolgen voor Groningen, omdat hier sprake is van een andere constructie.

Het college wil het beleid voor nieuwe aanvragen per 1 maart laten ingaan. Het streven is de komende drie jaar circa 600 personen per jaar te benaderen, dus in totaal van 1800 mensen. Dan krijgen ze de keuze: overstappen of na zes maanden geen bijzondere bijstand meer.