Wat zijn de financiële gevolgen voor het samenwonen door uitstandsgerechtigden. Hierover zijn vragen gesteld aan het College. Onderstaand hun reactie.