De Huismeesters wil de huurprijs voor haar bewoners zo laag mogelijk houden. En tegelijk wel geld hebben om optimaal onderhoud aan woningen te blijven uitvoeren. In goed overleg met de Huurdersraad is besloten om de huren voor zittende huurders te verhogen met het inflatiepercentage 0,3%. Nieuwe huurders gaan 1% meer huur betalen.

Beleid van De Huismeesters
De Huismeesters zien dat de betaalbaarheid steeds meer onder druk is komen te staan. 85% van onze woningen blijft beschikbaar voor de primaire doelgroep. Dit is de groep huurders die in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Landelijk beleid
Vanaf 2017 geldt de nieuwe huursombenadering. Vanaf 1 januari 2017 mag de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen van corporaties in een kalenderjaar (van 1 januari tot 1 januari) slechts met een beperkt percentage stijgen: inflatie + 1 procentpunt. Het gaat dan om de jaarlijkse huurverhoging en de huurverhoging bij mutatie (huurharmonisatie).
Woningcorporaties mogen in 2017 de huren voor huishoudens met een huishoudinkomen onder of gelijk aan € 40.349 verhogen met 2,8% (inflatie + 2,5%). Voor huishoudens met een huishoudinkomen boven € 40.349 mag de huur met maximaal 4,3% (inflatie + 4%) verhoogd worden.

Zie voor meer informatie: https://www.dehuismeesters.nl/templates/NieuwsDetail.aspx?ItemID=1291&PageID=14