Van bijstandsblues.nl:

Als het aan de Kamer ligt, komt er een einde aan de boodschappenboete en mogen mensen die van een bijstandsuitkering leven, jaarlijks tot €1200,- aan giften ontvangen zonder dat ze gekort worden op hun uitkering. De Tweede Kamer heeft een voorstel van de SP, ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA hiertoe gesteund.

Boodschappenaffaire

Eind vorig jaar kwam de boodschappenaffaire in het nieuws. Een vrouw uit Wijdemeren moet €7.000,- aan bijstand terugbetalen omdat haar moeder jarenlang eenmaal per week boodschappen voor haar deed. De vrouw was het niet eens met de uitspraak van de gemeente en stapte naar de rechter, maar die stelde de gemeente in het gelijk. De gemeente is volgens de Participatiewet verplicht om het hele bedrag terug te vorderen. Deze boodschappenaffaire leidde tot veel onbegrip over de opstelling van de gemeente. Die zou onnodig streng en onredelijk hardvochtig zijn.

Einde aan de boodschappenboete

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, mogen daar bovenop niet zomaar veel giften of geld ontvangen. Gemeenten zijn verplicht om geld terug te vorderen als mensen in de bijstand structurele giften krijgen of geld hebben ontvangen voor werk. Bovendien moet ze melden als ze giften krijgen. De gemeente kan dan de uitkering terugvorderen en een boete opleggen. Maar de Kamer wil een einde aan de boodschappenboete.

Giften in de bijstand

De bijstandsregels gelden landelijk, maar de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Daardoor verschilt het beleid per gemeente. De gemeente Amsterdam staat al giften tot €1200 euro toe. In Utrecht mogen mensen met een bijstandsuitkering mogen giften tot €1000,- houden. Ook de gemeente Wijdemeren zei volgens de wet te hebben gehandeld. De Kamer wil dat daar een einde aan komt en vraagt om één landelijke regel.

Einde aan de boodschappenboete

Vertrouwen in plaats van wantrouwen

De Kamer vindt dat er moet worden uitgegaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Daarom nam de Kamer donderdagavond ook een motie aan om de Participatiewet te hervormen. Vertrouwen moet hierbij de basis zijn, en gemeenten moeten meer rekening kunnen houden met de specifieke situatie van individuele gevallen. Het kabinet moet met voorstellen komen voor manieren waarop de Participatiewet verbeterd kan worden, nog voor de formatie. Zo kunnen partijen die na de verkiezingen een kabinet vormen ermee aan de slag gaan.

Bronnen: AD, RD, de Volkskrant