Het economisch herstel ten spijt kampt een groeiend aantal inwoners van de provincie Groningen met financiële problemen. Dat signaleert directeur Peter Rijswijk van de landelijk opererende stichting SchuldHulpMaatje. Volgens hem lopen inmiddels vier à vijf op de tien Nederlanders kans op geldnood. Dat cijfer ligt in de provincie Groningen boven dit landelijke getal.

Volgens Rijsdijk hebben Zes op de tien Groningers financiële zorgen. Dat manifesteert zich onder meer in de wijken Beijum, Concordiabuurt, Indische Buurt, De Wijert-Noord, Lewenborg en in Hoogkerk. Ook in GroningenOost en het Westerkwartier wonen relatief veel mensen met dreigende geldproblemen. ,,In een aantal stadswijken loopt zelfs zeven op de tien bewoners risico.’’ Rijsdijk baseert zich op gegevens die door landelijk opererende incassobureaus worden verstrekt. Tot op wijk- en postcodeniveau heeft zijn organisatie inzicht in de financiële positie van mensen.

Zo’n 10 procent van de bevolking worstelt met schulden en is met de schuldhulpverlening in zee gegaan. Zijn organisatie stichting SchuldHulpMaatje, ooit ontstaan vanuit de kerken, ontplooit activiteiten om te voorkomen dat schuldsanering nodig is. Daartoe leidt de stichting in steeds meer gemeenten zogenoemde schuldhulpmaatjes op. Deze vrijwillige medewerkers bieden een luisterend oor aan mensen met dreigende financiële problemen. ,,Samen met de betrokkenen houden ze het uitgavenpatroon tegen het licht om te kijken of het hier en daar wat zuiniger kan. Zo’n traject aangaan met een maatje heeft alleen zin als een gezin of persoon daadwerkelijk bereid is het eigen geldprobleem aan te pakken’’, zegt Rijsdijk.

Volgens Rijsdijk zien (diaconieën van) kerken armoedeproblematiek vaak eerder dan de burgerlijke gemeente. ,,Er is nog altijd veel schaamte rond dit thema. Schuldproblemen worden vaak verergerd doordat mensen lang aarzelen voordat ze ermee naar buiten treden.’’

Bron: http://www.dvhn.nl/groningen/Groeiende-geldnood-in-stad-en-provincie-21920598.html