Persbericht gemeente Groningen van 20 mei 2021:

De gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM en stichting Moedige Dialoog Groningen gaan hun kennis en deskundigheid over de aanpak van armoede bundelen. Onder de naam Gro Next starten zij een platform voor kennisuitwisseling en netwerkvorming. Hier wordt kennis over (de aanpak van) armoede verzameld en aangeboden, bijvoorbeeld via trainingen, webinars of bijeenkomsten.

Doel is om mensen in armoede zo snel mogelijk perspectief te bieden, om uit deze situatie te komen. Donderdag 21 mei is tijdens een online startbijeenkomst de eerste stap gezet en de overeenkomst ondertekend.
Met trainingen, lezingen en workshops, wordt het kennisniveau van cursisten vergroot en versterkt. De verwachting is dat mede hierdoor professionals, beroepskrachten en vrijwilligers beter toegerust zijn om hun werk goed te doen.
Isabelle Diks wethouder Inkomen en Schulden: “Het is belangrijk dat organisaties de juiste kennis hebben om armoede te herkennen en om mensen te helpen om een volgende stap te zetten richting meer perspectief. Professionele hulpverleners, beroepskrachten en vrijwilligers zijn een enorm belangrijke schakel omdat ze dagelijks contact hebben met de doelgroep. Samenwerking bundelt alle kennis en ervaring en maakt dit beter toegankelijk.”