Bijstand op maat

De gemeente Groningen start in 2017 samen met de gemeente Ten Boer het project Bijstand op maat. Het project loopt tot en met 2019. De beide gemeenten onderzoeken of mensen in de bijstand eerder een baan vinden als ze zelf meer de regie krijgen. Daarbij gaan de gemeenten uit van vertrouwen, keuzevrijheid en maatwerk. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met professionals, die ervaring hebben met het leven in de bijstand. Let op: U kunt zich niet zelf aanmelden voor dit project.

Informatiebijeenkomsten en deelname

Ongeveer 9.000 mensen in de bijstand uit Groningen en Ten Boer krijgen in september 2017 een uitnodigingsbrief voor 1 van de informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven de gemeenten uitleg en kunnen de genodigden zich opgeven. De eventuele deelnemers delen we van tevoren in 4 groepen in:

  • een groep zonder sollicitatieplicht
  • een groep die mag bijverdienen
  • een groep die extra begeleiding krijgt
  • een groep die zelf mag kiezen voor een aanpak

De gemeenten willen met ongeveer 700 deelnemers starten.

Begeleiding

Beide gemeenten gaan deelnemers goed begeleiden. We organiseren terugkomdagen en bijeenkomsten waarin de ervaringen van deelnemers centraal staan. De Rijksuniversiteit Groningen stelt de deelnemers regelmatig vragen om de resultaten te meten. Bijstand op maat sluit aan bij andere initiatieven van Groningen zoals het parttime ondernemen in de bijstand en het project “Kansen in kaart”. Hiermee wil de gemeente bijstandsgerechtigden beter ondersteunen richting werk, participatie en welzijn.

Let op: Geselecteerde deelnemers aan het project ontvangen in september 2017 een brief van de gemeenten Groningen en Ten Boer. Aanmelden voor het project is niet mogelijk.