We vonden op internet bijgaande tabellen. De eerste laat zien hoeveel geld er gemoeid is met de verschillende vormen van fraude, de tweede hoeveel aandacht er voor is in de media. Dan betalen ‘we met z’n allen als belastingbetaler’ wel aan veel meer fraudegevallen mee dan die in de bijstand. Alleen de belastingfraude is al bijna 100 keer zoveel. Waarom denken we trouwens dat hij daar op een VVD-congres vast niet over zal beginnen?