Van dvhn.nl van 10 juli 2019:

Als Den Haag niet fors over de brug komt met extra miljoenen voor de jeugdzorg en het sociaal domein, moet de gemeente Groningen desnoods accepteren dat ze het huishoudboekje voor het volgend jaar ingaat met een niet sluitende begroting.

Dat vindt de gemeenteraadsfractie van coalitiepartner PvdA. Volgens fractievoorzitter Julian Bushoff heeft het Rijk met de decentralisatie van een hele reeks zorgtaken ,,een probleem over de schutting gegooid dat door gemeenten onmogelijk binnen de eigen begroting valt op te vangen.”

‘We kunnen in Groningen niet alles ‘on hold’ zetten’

Als Groningen toch probeert dat ,,probleem voor Den Haag op te lossen” heeft het gemeentebestuur geen enkele speelruimte voor nieuwe initiatieven, stelde Bushoff woensdag in de gemeenteraad. Zonder ingrijpende bezuinigingen laat de meerjarenbegroting waarover de raad sprak, voor de komende jaren een tekort zien dat oploopt tot bijna 13 miljoen in 2022.

,,We kunnen niet alles marginaliseren en ‘on hold’ zetten”, betoogde Bushoff. De PvdA-aanvoerder erkent dat er ,,lastige en pijnlijke” bezuinigingen op de gemeentelijke kerntaken nodig zijn om het huishoudboekje nog een beetje op orde te houden. Maar daarmee is Groningen er nog lang niet.

‘Desnoods reserves verder aanspreken voor investeringsruimte’

Als het Rijk de knip niet alsnog open trekt, zijn volgens de PvdA andere maatregelen nodig om toch noodzakelijke investeringen te blijven doen. Bijvoorbeeld een ‘pragmatische omgang’ met de reserves. De coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie moest voor dit jaar al een greep in de schatkist doen om de begroting sluitend te krijgen waardoor het zogeheten ‘weerstandsvermogen’ nu tot net boven het minimum is gedaald.

Maar nu de financiële positie nog verder verslechterd door tegenvallende Rijksinkomsten moet dat waarschijnlijk nog wel een keer, stelt de PvdA, En desnoods moet Groningen tekorten op de begroting accepteren als de onderhandelingen die de gemeenten nu met het Rijk voeren over extra budget voor de zorgtaken die ze in de maag gesplitst hebben gekregen, onvoldoende compensatie opleveren.

GroenLinks: ‘Alle opties open, óók verdere lastenverzwaring’

Coalitiepartner GroenLinks is daar als grootste partij in de raad iets minder uitgesproken over. Ook voor die fractie staan echter ,,alle opties open” bij de heronderhandelingen die de partijen de komende maanden voeren over bezuinigingen, zegt financieel woordvoerder Jasper Been.

Het mes kan volgens Been alle investeringen treffen die de collegepartijen in hun bestuursprogramma hebben afgesproken, maar ,,óók lastenverzwaring” zijn voor zijn partij geen taboe. D66-fractievoorzitter Berndt Benjamins gaf al eerder aan dat de verhoging van met name de OZB een zware pil was om te slikken voor zijn partij, maar ook hij erkent dat ,,ingrijpende keuzes” moeten worden gemaakt.

VVD waarschuwt voor ‘artikel 12’

Ook oppositiepartij CDA sluit niet uit dat lastenverzwaringen nodig zijn om de begroting de komende jaren op orde te houden. De fractie stemde tegen een motie van VVD, Stadspartij en PVV om de lasten en heffingen ongemoeid te laten.

Initiatiefneemster en VVD-fractieleidster Ietje Jacobs is in ieder geval fel tegen een meerjarenbegroting met gaten er in: ,,Dan zitten we zomaar in de artikel 12-status.” Met zo’n onder curatele stelling door het Rijk is Groningen nog verder van huis. Dat geldt volgens haar ook voor verdere grepen in de reserves. Dan moet de gemeente elders snoeien om de boekhouding op orde te houden en ,,loopt de OZB straks helemaal gierend uit de klauw.”

‘Snij in vastgoed, groene ambities, kwijtschelding en basisbaan’

De VVD-fractievoorzitter presenteerde een lijstje alternatieve bezuinigingen, zoals het college de partijen in de raad heeft gevraagd. Van de verkoop van vastgoed dat niet per se nodig is voor de gemeentelijke dienstverlening via een terughoudender kwijtscheldingsbeleid voor belastingen en heffingen en een pas op de plaats met de duurzame ambities van de coalitie tot het schrappen van de basisbaan voor langdurig werklozen die op eigen kracht niet aan de bak komen.

,,Kleine dingetjes”, vat Been samen. Zelfs als al die investeringen inderdaad worden geschrapt, komt Groningen nog niet in de buurt van de benodigde bezuiniging. PvdA’er Bushoff noemt op zijn beurt het afzien van de basisbaan een brug te ver. ,,Te veel mensen staan aan de kant in deze gemeente”. Dat wordt voor zijn partij ,,een hard punt” in de komende heronderhandelingen met de collegepartners.