Het is niet lang noodzakelijk om via een instelling, zoals Wij, een aanvraag in te dienen bij de Voedselbank.
De Voedselbank heeft in het najaar van 2021 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen verruimd. De de bewoners kunnen nu ook, zonder tussenkomst van instellingen, een aanvraag indienen. Een formulier staat op hun website. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om via de bestaande instellingen de aanvraag te blijven doen.

zie: https://www.oogtv.nl/2021/10/aanmelden-bij-voedselbank-kan-nu-zonder-doorverwijzing/