Van bijstandsblues.nl:

Esmah Lahlah, wethouder in Tilburg, leefde een maand van de bijstand. In dit experiment wilde zij zelf ondervinden ervaren waar ruim 6500 Tilburgse huishoudens in Tilburg dagelijks mee te maken hebben.

Esmah Lahlah: experiment met de bijstand

Wethouder Esmah Lahlah van arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid wilde zelf ervaren weten hoe het is om rond te moeten komen van een bijstandsuitkering. Daarom vroeg ze voor één maand een uitkering aan. Afgelopen 1 april was haar experiment ten einde.

Maatwerk

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week benadrukte Lahlah hoe belangrijk het is om Tilburgse bijstandsgerechtigden via maatwerk te activeren en te helpen om weer op eigen benen te staan. Er moet extra worden ingezet op persoonlijke begeleiding om mensen weer aan het werk te helpen. Ook wil zij de plannen van het college om de minimaregelingen per 1 januari 2022 te versoberen, definitief van tafel vegen.

Rondkomen van de bijstand

Uit een onderzoek dat in opdracht van het college was uitgevoerd, gaf bijna 60 procent van de minimagezinnen aan dat zij verwachten niet langer rond te kunnen komen als de versobering van de minimaregelingen wordt doorgevoerd. De wethouder die zelf een maand van een bijstandsuitkering heeft geleefd, concludeert dat de bijstand te laag is. Lahlah ging uit van leefgeld van ongeveer €50 per week, maar kun je net van rondkomen als het alleen om boodschappen gaat. Maar alle andere zaken zoals kleding, benzine reparaties kun je daarvan niet bekostigen. Bovendien komt er veel administratie bij kijken en ben je veel tijd kwijt aan aan het invullen van allerlei formulieren. De wethouder is van menig dat de bijstand een vangnet is, maar dat het je ook gevangen, houdt.