Van rtvnoord.nl van 19 juni 2019

De gemeente Groningen verkeert in een ‘zorgwekkende financiële situatie’.

Dat blijkt uit het financiële meerjarenbeeld 2020-2023 van de gemeente, dat woensdag door het college van B&W is gepresenteerd.

De gemeente stevent volgend jaar af op een tekort van 6,6 miljoen euro. In 2022 loopt dit verder op tot 12,9 miljoen euro.

Tekort door prijsstijgingen

Het college zegt dat de financiële situatie onder meer het gevolg is van ‘autonome ontwikkelingen’, waar de gemeente zelf geen invloed op heeft. Dit zijn bijvoorbeeld prijsstijgingen, hogere lonen en een hogere pensioenlast. Ook komt er minder geld vanuit het Rijk.

‘We hebben de effecten doorgerekend van de financiële modellen van het Rijk waarin ze ons vertellen wat de budgetten voor de komende jaren zijn’, aldus wethouder Paul de Rook (D66). ‘En daar blijkt uit dat we nu al te maken hebben met een tekort van 13 miljoen euro in 2022. Daarnaast hebben we ook nog met een aantal andere ontwikkelingen te maken waardoor ons tekort voor de komende jaren echt in de tientallen miljoenen gaat lopen.’

De aankomende cao voor gemeenteambtenaren speelt hier volgens de gemeente ook een rol in. ‘Als we dit zelf moeten oplossen, gaat dit iedereen uiteindelijk raken’, zegt De Rook.

De gemeente verwacht in 2023 weer een positief saldo te hebben van bijna 2 miljoen euro. Er komt dan onder meer geld vrij uit het potje voor gebiedsgericht werken.

Inwoners gaan het merken

Volgens De Rook zijn de mogelijkheden om de bezuinigingen bij de inwoners van de gemeente Groningen weg te houden wel zo’n beetje uitgeput. ‘We zijn al vanaf het moment dat de crisis z’n intrede deed aan het besparen, en je hoopt dat het langzamerhand beter wordt. Dat je de investeringen kunt doen die voor Groningen nodig zijn, maar met dit soort financiële vooruitzichten wordt dat schier onmogelijk de komende jaren.’

En dus moet er een herijking van de budgetten plaatsvinden. ‘Zo is de herplant van de Essen die gekapt moeten worden als gevolg van de essentaksterfte nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.’

De gevolgen van de tekorten zullen bijzonder ingrijpend zijn en de negatieve effecten zullen voor iedereen merkbaar zijn’ voorspelt De Rook. ‘Het is tegelijk zo dat het breder speelt. Bijna alle gemeenten hebben te maken met soortgelijke scenario’s. Dat zie je in de provincie en de rest van Nederland. Ik hoop echt dat het beeld ontstaat, ook in Den Haag, dat het zo niet meer kan. Men moet de portemonnee trekken om de gemeenten in staat te stellen om hun werk richting hun inwoners goed te kunnen doen.’