Als u een melding wilt doen van misbruik bij een stage of werkervaringsplaats, dan kunt u gebruik maken van de volgende website:

https://meldpuntstagemisbruik.nl/

Zelfs RTLNIEUWS valt het op, werkgeversverbond VNO/NCW ziet het verschijnsel niet als probleem. Bij het meldpunt voor misbruik van stages en werkervaringsplaatsen zijn in drie weken zo’n 150 mensen klachten ingediend. Volgens vakbond FNV Jong het topje van de ijsberg.

Waar hebben we het over? In een schriftelijke beantwoording van Kamervragen over misbruik van stage- en werkervaringsplaatsen liet minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er in november geen twijfel over bestaan. Bij een stage moet ‘leren’ centraal staan, en niet werk. Bij leren is een bescheiden stagevergoeding genoeg, maar als iemand regulier werk verricht, is er juridisch sprake van een arbeidsovereenkomst. En daarbij hoort een minimumloon.

De Groningse Henriëtte Westers is een van hen. “Werkgevers maken misbruik van een kwetsbare groep.” Westers (33) beschikte over twee jaar werkervaring. Eind 2013 kwam ze thuis te zitten omdat een project waaraan ze werkte, afliep. Na vijf maanden besloot ze noodgedwongen aan de slag te gaan op een werkervaringsplaats bij een marktonderzoeksbureau. In het geval van Westers ging het om een aanzienlijk verschil. Voor een contract van 32 uur ontving ze een maandvergoeding van 600 euro. Het minimumloon voor iemand van haar leeftijd voor dat dienstverband is het dubbele. In de zes maanden die ze werkte, liep ze dus minstens 3600 euro bruto mis. Ook bouwde ze geen vakantiegeld en pensioen op, en droeg geen sociale premies af. Westers besloot het er niet bij te laten zitten. Eerst haalde ze verhaal bij de directie. Die gaf niet thuis. Volgens het bedrijf was er sprake van ‘learning on the job’ en deed ze geen volwaardig werk. “Daar was ik het niet mee eens”, zegt de sociologe. “Daarom heb ik een melding gedaan bij de inspectie.” Die startte een onderzoek, dat nog niet afgerond is.

Westers is niet alleen. “We kregen steeds meer signalen van misbruik van stage- of werkervaringsplaatsen, waarschijnlijk mede door de hoge werkloosheid”, zegt voorzitter Esther Crabbendam van FNV Jong. Volgens haar zijn er veel hoogopgeleide mensen zonder werk bereid om werkervaringsplaatsen te vervullen, tegen een beloning die te laag is. “Om een beter beeld te krijgen van de precieze omvang van het misbruik, openden we half juni een meldpunt. “Op deze manier gaat het niet goed met de arbeidsmarkt in Nederland. Er moeten regels komen om misbruik en uitbuiting te voorkomen.” Ook zij denkt dat veel mensen op een werkervaringsplaats hun verhaal niet durven te doen. “Zo blijft het onderwerp altijd onderbelicht.” Brancheorganisatie GGZ Nederland wil niet reageren, in afwachting van de definitieve bevindingen van de vakbond.

De Inspectie SZW erkent misbruik van stages en werkervaringsplaatsen niet te zien als speerpunt, maar zegt meldingen serieus te nemen. In maart liepen er zes onderzoeken, bij twee gemeenten, een naaiatelier, een architectenbureau, een uitgeverij en een melkproducent. Het varieerde daarbij van één plek tot enkele tientallen werkervaringsplaatsen. Inmiddels is het aantal onderzoeken gestegen tot twaalf, waarvan er onlangs drie zijn afgerond. “We verwelkomen het onderzoek van FNV Jong, en zijn benieuwd naar de resultaten.”

het originele bericht kun je hier vinden.